Nastavení služby JStel

Pro úspěšné používání služby Voice IP potřebujete nastavit následující parametry.

Adresa SIP serveru: sip.jstel.cz

Telefonní číslo: obdržíte od nás, zadává se bez mezinárodního  předčíslí (00420)

Uživatelské jméno: obdržíte od nás, zpravidla stejné jako telefonní číslo

Heslo: obdržíte od nás

zmeny

Tarify a ceny

Aktuální platné ceny za volání a ceny doplňkových služeb naleznete zde.